O nás

RIEŠENIA PRE VÝSTAVY, PROJEKTOVANIE A STAVBA VÝSTAVNÝCH STÁNKOV

aša rodinná spoločnosť Király International ponúka služby "všetko-na -jednom-mieste" ohľadom akejkoľvek požiadavky projektovania výstavného stánku. V spolupráci s našimi klientmi poskytujeme výstavné služby v plnom rozsahu. Všetko riešime my, od vzniknutia požiadavky až po otvorenie výstavy a zabezpečíme aj odstránenie stánku.

Naši projektanti ako súčasť cenovej ponuky vyhotovia vysokokvalitné 3D zobrazenie (stavebný vizuálny plán), čím poskytnú klientom náhľad stánku ešte pred jeho vybudovaním, predstavia celkovú koncepciu ako aj všetky projektované prvky až po najmenšie detaily. Po schválení zvoleného plánu vybavíme celkovú papierovú administráciu a koordináciu, vrátane prípravy stavebnej projektovej dokumentácie potrebnej pre povoľovacie konanie.

Následne zaobstaráme a/alebo vyrobíme jednotlivé prvky objednaného stánku, pripravíme ich pre prepravu a odvezieme ich na miesto výstavy. Na mieste vybudujeme stánok a v stave vyhotovenom na kľúč ho odovzdáme klientovi. Po ukončení výstavy stánok zbúrame a odstránime, výstavné miesto poupratujeme a odovzdáme organizátorovi výstavy a prvky stánku odvezieme pre uskladnenie.  

ĎALEJ