1973

Ilona Király začína pracovať ako medzinárodná logistická riaditeľka výstav. Počas prebiehajúcich rokov buduje široké obchodné kontakty rovnako vo Východnej, ako aj v Západnej Európe. Pracuje tiež ako organizátorka účastí na výstavách v zahraničí, pre Maďarskú republiku.

2015

Ako rodinný podnik vzniká Király International. Spoločnosť disponujúca niekoľko desaťročnými skúsenosťami sa transformuje, začína pracovať v novom systéme, čím vstupuje do nového úseku svojho rozvoja. Vytvára všetky podmienky (webová stránka, e-mailové adresy, dodávateľské zmluvy), ktoré sú potrebné pre začatie rozširovania sa v Európe a k vytvoreniu podnikovej skupiny.

1991

Ilona Király ako organizátorka výstav spúšťa svoje vlastné podnikanie. Spoločnosť svoju činnosť začína predovšetkým s okruhom zákazníkov z Karpatskej kotliny, sústreďujúc sa na tento región.

2016

Projekty realizuje Király International už ako hlavný dodávateľ. Vytvára partnerskú sieť pozostávajúcu zo spoľahlivých a kontrolovaných dodávateľov, ktorí sú schopní poskytovať vysokokvalitné služby, čím ešte viac rozširuje dobré meno spoločnosti. K spoločnosti sa pripája projektový tím, ktorý je schopný realizovať projekty stánkov, šitých na mieru. Je založená maďarská dcérska spoločnosť firmy, Király International Hungary.

2013

Syn Ilony, László Király vstupuje do podniku. Matka a syn riadia spoločnosť spoločne. Spoločnosť začína so získavaním nových medzinárodných klientov. Okruh zákazníkov už nie je regionálny ale zahŕňa všetky európske výstavné miesta.

Budúcnosť - 2020

Chceme pokračovať v prosperujúcom raste a rozširovaní spoločnosti. Chceme ponúkať čoraz profesionálnejšie riešenia v záujme plnenia čoraz rôznorodejších požiadaviek našich klientov a chceme tiež získať nových klientov v sektore cestovného ruchu, ako aj v segmente stredných a veľkých spoločností.