Sme rodinnou firmou. Náš tím pozostáva z našich rodinných príslušníkov a priateľov. Základom našej filozofie je princíp, že pre účinnú prácu si členovia tímu musia navzájom dôverovať a musia sa tiež vzájomne podporovať. Vďaka našim úzkym väzbám a kontaktom sa navzájom dobre poznáme, vieme, čo môžeme očakávať od jednotlivých členov tímu a každý člen tímu vykonáva tie úlohy, v ktorých je najlepší. Sme skutočným spoločenstvom a poskytujeme si navzájom silnú podporu.

Medzinárodná prítomnosť. Organizovanie účastí na výstavách má za následok veľa cestovania. Väčšinu nášho času trávime v niektorých z európskych výstavných centier. V súčasnosti máme dve kancelárie, jednu v Štúrove (na Slovensku) a jednu v Budapešti (v Maďarsku). Máme vybudované partnerské vzťahy s takými odborníkmi, ktorí nie sú zamestnancami našej firemnej skupiny, ale úzko spolupracujú s Király International. So svojimi partnermi spolupracujeme dlhé roky (v niektorých prípadoch dlhé desaťročia), preto dokážeme ponúknuť preverené a spoľahlivé riešenia, nepretržite na vysokej úrovni.

Ilona Király

Pozícia: spoluvlastník
Miesto: Budapešť, Maďarsko

E-mail: ilona@kiraly.international

Ak ste jedným z našich existujúcich klientov, tak ma už určite dobre poznáte a viete, že kedykoľvek sa môžete na mňa obrátiť s akoukoľvek špeciálnou požiadavkou alebo žiadosťou. Vždy rýchlo odpoviem a pre každú otázku navrhnem vhodné riešenie.>

László Király

Pozícia: Konateľ a spolumajiteľ
Miesto: Štúrovo, Slovensko

E-mail:  laszlo@kiraly.international

Mojou úlohou je vybavovanie dennej agendy spoločnosti, zabezpečovanie jej nerušeného chodu. Mojou filozofiou je, že ako konateľovi spoločnosti je mojou úlohou zabezpečiť pre našich spolupracovníkov podmienky potrebné pre výkon ich práce a tiež ja musím vyriešiť akýkoľvek náhle vzniknutý problém.

Hunor Lörincz

Pozícia: 3D projektant
Miesto: Budapešť, Maďarsko

E-mail: hunor.lorincz@kiraly.international

Som kreatívnym návrhárom výstavných stánkov. Navrhujem vizuálne štúdie a 3D zobrazenia, poskytujem klientovi náhľad stánku, ešte pred jeho vybudovaním.

Anna Lörincz

Pozícia: Spolupracovník pre kontakt s klientmi
Miesto: Budapešť, Maďarsko

E-mail: anna.lorincz@kiraly.international

Pripravujem cenové ponuky a odpovedám na každú žiadosť, ale tiež udržujem kontakty s časťou našej významnej klientely. Som zodpovedná za naše interné databázy a registračné systémy. Ak máte u nás prebiehajúci projekt, alebo ste našim stálym zákazníkom, obráťte sa na mňa, prosím, s dôverou.

Norbert Horváth

Pozícia: Spolupracovník pre kontakt s klientmi
Miesto: Budapešť, Maďarsko

E-mail: norbert.horvath@kiraly.international

Ak ste vystavovateľom, ktorý sa na nás obracia po prvý krát, budem vašou kontaktnou osobou práve ja. Spravujem a koordinujem odozvy obdržané na naše marketingové kampane a ja som zodpovedný za spustenie projektov na ceste vedúcej k poskytnutiu projektovej dokumentácie a cenovej ponuky.

Éva Vasas

Pozícia: Spolupracovník pre kontakt s klientmi
Miesto: Budapešť, Maďarsko

E-mail: eva.vasas@kiraly.international

Zodpovedám za marketingové záležitosti Király International. Dohliadam na našu e-mailovú komunikáciu a rozhodujem o tom, aké reklamné kampane budeme spúšťať na našich existujúcich alebo nových trhoch.