Stavebná projektová dokumentácia

Vyhotovíme všetky výrobné projekty a projektové dokumentácie potrebné pre oficiálne povoľovacie konanie, na základe ktorého dokáže vývojový tím vyrobiť stánok v odbornej dielni. Projektovú dokumentáciu povoľovacieho konania potrebuje hlavný architekt a statický inžinier, pracujúci pri organizátorovi výstavy pre určenie, či stánok, ktorý sa má vybudovať, zodpovedá všetkým vzťahujúcim sa stavebným predpisom.

ĎALEJ

Návrhový návrh

Každá projektová práca začína nápadom. Keď sa z nápadu vytvorí všeobsažná koncepcia, vyhotovíme podrobný projekt, čím poskytneme klientovi náhľad stánku pred jeho vybudovaním. Projektanti v rámci jedného projektu vyzdvihnú aj niekoľko detailov a nápadov, vďaka ktorým sa stánok vyhotovený na základe objednávky klienta stáva jedinečným.

ĎALEJ

3D zobrazenia

Po odsúhlasení konečnej koncepcie klientom vyhotovíme konečné 3D zobrazenia, ktoré tým najlepším spôsobom ukážu, ako v skutočnosti bude vyzerať stánok klienta na výstave..

ĎALEJ