3D zobrazenia

Po odsúhlasení konečnej koncepcie klientom vyhotovíme konečné 3D zobrazenia, ktoré tým najlepším spôsobom ukážu, ako v skutočnosti bude vyzerať stánok klienta na výstave..

Na konečnej 3D koncepcii je uvedený každý taký grafický projektový prvok, ktorý mieni klient na výstavnom stánku použiť.